Nová generace systému detekce
a lokalizace úniků přepravovaných médií
na dálkovodních potrubních trasách:
  • kapalin
  • plynů
  • směsí kapalin a plynů